Reiche Swiss Re stösst Kunstschatz ab

Rückversicherer besitzt Kunstsammlung namens „Helvetica“ – Viel Wertvolles weg – „Passt nicht mehr“ – Fragen um Sportplatz.

A